Příspěvky

Case Study – Asten Hotels

HotelTime Solutions software otevřel řetězci Asten Hotels dveře k flexibilnímu řízení hotelu, automatizaci interních procesů a umožnil jeho personálu věnovat maximum času hostům.

Co jsme změnili – hlavní benefity HotelTime 

 • snadnější a flexibilnější management díky možnostem přístupu do systému odkudkoliv 
 • zásadně omezeny náklady na IT správu 
 • moderní fungování hotelů díky rozsáhlé možnosti integrace s dalšími systémy 
 • více automatizace, méně manuální práce, efektivnější provoz a více času pro hosty

Původně 

 • používán „legacy systém“ instalovaný na místě 
 • znatelné výdaje za IT správu a servery 
 • velmi omezené možností integrace a automatizace 
 • složité reportování za celý řetězec 
 • složitý přístup do systémů v jednotlivých hotelech přes vzdálenou plochu 
 • velké množství času personálu tráveného manuální prací

O Asten Hotels 

Asten Hotels je řetězec butikových hotelů, které se nacházejí v Praze a Špindlerově Mlýně. V Asten Hotels se soustředí na náročnou individuální i firemní klientelu, a právě takové přizpůsobují své služby, jež poskytují vždy na té nejvyšší úrovni v  5 luxusních hotelech a skvělých restauracích, bistrech a barech, které v rámci nich provozují.

 „Hledali jsme způsob, jak řídit řetězec a jednotlivé hotely flexibilněji a našli jsme jej u HotelTime Solutions. Jejich cloudové řešení odpovídalo požadavkům, které jsme měli na systém, kterým by měly být provozovány Asten Hotels. Jako otevřená platforma nám umožňuje zavádět v našich hotelech moderní postupy a používat nejnovější systémy či dosáhnout maxima automatizace a odlehčit našemu personálu.

Jiří Gajdošík
Managing Partner, Asten Hotels

Asten Hotels a HotelTime 

V Asten Hotels byl dříve používán historicky běžný „legacy systém“. V průběhu práce na otevření nového hotelu Soyka ve Špindlerově Mlýně ale došli k závěru, že jeho fungování chtějí postavit na větší automatizaci a že chtějí pracovat s uživatelsky přívětivějším softwarem. Rozhodli se proto pro cloudové řešení, které nabízí HotelTime Solutions, a kromě nového hotelu Soyka na něm postavili i správu ostatních zařízení. 

Efektivita 

Asten Hotels je řetězec 5 hotelů, které se nacházejí ve dvou městech, a to v Praze a Špindlerově Mlýně. Vedení hotelu proto při jejich správě často přejíždí a zjišťuje aktuální informace z obou měst a všech 5 hotelů. Proto bylo pro management důležité zajištění co nejefektivnějšího systému správy a fungování.

HotelTime Solutions software přinesl Asten Hotels právě potřebnou efektivitu. Díky tomu, že se jedná o cloudový systém, jsou informace ze všech provozů dostupné odkudkoliv, a to jak na počítači, tak na mobilním telefonu. Management tedy může rozhodovat na základě vždy aktuálních informací a s přihlédnutím k reportům, jejichž konkrétní podobu je možné uzpůsobit jejich potřebám – např. lze reportovat v závislosti na regionech (podle měst, ve kterých jsou hotely).

Není to ale pouze vedení hotelu, jehož práce je efektivnější díky HotelTime Solutions. Cloudové řešení v praxi třeba také znamená sdílení adresáře a databáze klientů. Personál má tedy jedno místo, kam se údaje zapisují a z toho čerpá – informace jsou takto dostupné ze všech hotelů, které díky tomu mají perfektní přehled o hostech a jejich opakovaných návštěvách. To umožňuje zajištění lepšího servisu nebo i rychlejší check-in/out.

Integrace 

Výměna softwaru a přechod na cloudové řešení HotelTime Solutions znamenaly pro Asten Hotels velký krok vpřed nejen v oblasti správy hotelu jako takové (PMS), ale také v  na to navazujících oblastech. Vzhledem k tomu, že je HotelTime otevřenou platformou, umožňuje integrace svých systémů s jinými a tím významně posouvá vpřed fungování hotelu jako celku. 

Asten Hotels využili integrace HotelTime PMS a D-EDGE channel manageru. Ten umožňuje až 2cestný interface (možný také 1 nebo 1,5cestný), což znamená plně automatické předávání informací mezi PMS a platformami typu Booking.com. Kromě toho D-EDGE umožňuje také automatizaci plateb. 

Automatizace 

Rozsáhlé možnosti integrace přinesly Asten Hotels kromě napojení moderních systémů také automatizovanější provoz.

Předně bylo díky HoteTime Solutions možné zavést již zmíněné automatické platby. Napojení HotelTime PMS na D-EDGE channel manager a výměna informací mezi nimi umožňuje automatické zpracování rezervace v  PMS a bezpečné uložení potřebných informací včetně čísla karty (šifrováno), přičemž následně je tato karta automaticky předautorizována a/nebo je z ní v nastavený čas stažena platba. Personál tedy nemusí platby zadávat manuálně, což šetří velké množství času a významně urychluje procesy v hotelu.

Automatizován je i následný postup. HotelTime PMS je napojeno na účetní software a automaticky posílá všechny účetní informace za příslušný den do tohoto softwaru. Účetní tak mohou následně pracovat s  přesnými informacemi, aniž by je museli přepisovat manuálně.

Kromě toho HotelTime PMS a naše e-concierge aplikace umožňují automatizaci check-inu, který mohou hosté provést online a vyhnout se tak zdržování na recepci. 

Automatizace je pro luxusní řetězec typu Asten Hotels, jehož služby jsou především orientovány na hosta a jeho maximální spokojenost, důležitým krokem, neboť odebírá značnou část manuální práce personálu, který se může intenzivněji věnovat právě hostům. Velkou přidanou hodnotu, kterou přináší cloudové řešení HotelTime Solutions, tak nevnímá pouze hotel a jeho personál, ale skutečně i sám host.

RMS – moderní cesta k vyšším výnosům

Technologie v hotelnictví se neustále mění. V současné době jsou tahounem evoluce cloudové systémy, jejichž využití významně narůstá. Jednou z mnoha výhod cloudových systémů je jejich relativně snadná vzájemná integrace, díky čemuž mají hotely možnost využívat mnoho nejrůznějších softwarů.  

Jedním z typů softwarů, které se nabízí, jsou Revenue Management systémy (RMS). Přestože je fungování RMS velmi úzce spojeno s PMS (většina z nich musí být integrována s PMS, aby mohly správně pracovat) a navzdory skutečnosti, že pomáhají hoteliérům výrazně zvyšovat příjmy, RMS zatím nejsou úplně běžné. Většina klientů HotelTime Solutions RMS dosud nepoužívá. Nicméně bez ohledu na to si myslíme, že nastane doba, kdy bude RMS využívat téměř každý hotel. 

Vznik a funkce RMS 

Jednoduše řečeno, RMS pomáhají hoteliérům nastavit a optimalizovat ceny. To historicky probíhalo jinak – hotel stanovil ceny na nadcházející rok a zveřejnil je skrze dostupné kanály, což typicky znamenalo uvedení cen v katalogu cestovní kanceláře. Jelikož se katalogy v průběhu roku nemohly měnit a neexistovala online distribuce, musely být ceny stanoveny jako pevné. 

Po nějaké době se hotelová technologie vyvinula a se vzestupem OTA se zvýšil počet kanálů, skrze které byly zveřejňovány ceny. Hotely stále uzavíraly smlouvy s cestovními kancelářemi (ceny pro ně stanovené byly pevné), ale také začaly zveřejňovat ceny právě prostřednictvím OTA. Dalším krokem ve vývoji byl pak příchod channel managerů. Tyto systémy umožnily hotelům prodávat pokoje prostřednictvím mnoha OTA rezervačních serverů současně. Díky tomu se hotely staly přístupnější a zviditelnily se. Lidé si začali rezervovat pokoje přímo online přes hotelové weby nebo různé kanály, jako je Booking.com nebo Expedia.

Online distribuce zároveň umožnila hotelům měnit ceny, a to i na denní bázi, neboť mezi OTA a hotely nebyly uzavírány smlouvy obsahující ceny na celý rok, jako tomu bylo v případě „standardních“ cestovních kanceláří. Hotely si následně postupně uvědomily potenciál optimalizace cen na základě poptávky (nebo očekávané poptávky) a začaly zaměstnávat Revenue Managery – lidi zodpovědné za stanovení a aktualizaci cen s cílem maximalizovat celkové příjmy hotelu. Protože se však rozhodnutí o cenotvorbě stávala stále složitějšími, byly vytvořeny Revenue Management systémy, aby práci manažerů usnadnily a zpřesnily. Ve srovnání s Revenue Managery jsou RMS schopny o cenách a jejich změnách rozhodovat přesněji a častěji (i několikrát denně). RMS rovněž umí vzít do úvahy více dat a vyhodnotit složitější faktory než člověk. 

Díky vytvoření pozice Revenue Managerů a rozvoji RMS se změnilo přemýšlení hoteliérů. Místo tlaku na maximální obsazenost hotelu (za pevné ceny), začali vnímat jako prioritu správnou cenotvorbu, a tedy maximalizaci celkových příjmů hotelu. 

Typy RMS 

Všechny Revenue Management systémy nejsou stejné. Ve skutečnosti se od sebe mohou docela dost lišit. V závislosti na jejich konkrétních funkcích můžeme rozlišit tři skupiny RMS: 

 1. První typ nazýváme „pravidly vedená RMS“. Tyto RMS mění cenu pokoje za noc podle předem stanovených pravidel nebo kritérií a liší se podle složitosti pravidel, která lze nastavit. Poměrně jednoduchým kritériem je třeba změna ceny v závislosti na obsazenosti typu pokoje. Složitějším pravidlem může být například změna cen na základě vyhodnocení cen konkurentů. Pravidly vedené RMS mohou nebo nemusí být připojeny k PMS (pokud ano, je to obvykle jednosměrné připojení), aby získaly více informací o množství dostupných pokojů (dle jednotlivých typů).
 1. Druhý typ je složitější druh RMS, který bere v úvahu více dat a je schopen činit podstatně složitější rozhodnutí. Tento typ RMS může typicky vyhodnocovat: ceny konkurentů, obsazenost ve srovnání s minulostí, očekávanou poptávku (např. zvažování, zda se bude v oblasti konat nějaká kulturní akce) a berou rovněž do úvahy segmentaci klientů (např. vytváření skupinových nebo podnikových rezervací). To je důvod, proč tento typ RMS obvykle potřebuje rozsáhlou 2cestnou integraci s PMS, která poskytuje RMS komplexní data o rezervacích a volných pokojích, zatímco RMS posílá zpět do PMS informace o aktuálních cenách.
 1. Třetí typ RMS je ten nejkomplexnější, tyto Revenue Management systémy činí nejsložitější rozhodnutí a jsou typicky užívány velkými hotely nebo resorty. Třetí typ RMS je schopen vzít v úvahu ještě více dat, než výše uvedený druhý typ. Do cenotvorby například zahrnují příjmy z jiných oblastí než jen těch „ubytovacích“ (tedy typicky příjmy z restauračního nebo wellness provozu), umí rozhodovat o tom, zda je pro hotel žádoucí přijmout velkou skupinovou rezervaci nebo zvážit plánovaný rozpočet hotelu. Tyto typy RMS budou mít vždy velmi komplexní integraci s PMS a případně dalšími systémy poskytujícími různá data.

Výhody RMS

Používání RMS má dvě hlavní výhody. 

Za prvé, RMS jsou schopny velmi efektivně stanovovat ceny na základě mnoha informací – množství dat, která zvažují, závisí na konkrétním typu RMS – což přispívá k maximalizaci celkových příjmů hotelu.

Za druhé, RMS pomáhá Revenue Managerům s každodenními rozhodnutími o cenách, přičemž jim šetří spoustu času, který by jinak potřebovali k ručnímu vyhodnocování dat, a pomáhá jim zajistit, aby cenotvorba byla co nejefektivnější v rámci dosahování plánovaných výnosů.

HotelTime Solutions a RMS

V HotelTime Solutions věříme, že RMS budou pro hotely  v budoucnu jedním z nezbytných systémů. Jsme také přesvědčeni, že pro maximalizaci potenciálu RMS je nezbytná jejich komplexní 2cestná integrace s PMS. To je důvod, proč jsme jako otevřená platforma vyvinuli sadu API dostupných pro partnerské RMS, proč již máme integrace s různými RMS a zavázali jsme se k rozvoji dalších do budoucna.

Mezi naše partnerské, již integrované RMS v současnosti patří: Atomize, OutPerform, D-EDGE, RateGain a HotelPartner, přičemž neustále komunikujeme s dalšími potenciálními partnery, abychom našim zákazníkům nabídli širokou škálu RMS připravených k použití s naším PMS.

Automatizace plateb a její hlavní výhody

Neustálé zjednodušování platebního styku je jedním ze znaků moderního světa, ve kterém žijeme. Jako zákazníci, návštěvníci nebo hosté už v dnešní době prakticky nepotřebujeme hotovost. Svoje platby realizujeme pouhým mávnutím kartou nad přístrojem. Mohli bychom to však mít ještě o kus jednodušší, pokud by platby byly automatické. A přesně to nabízí HotelTime – automatické platby pro hotelnictví, které nijak nezatěžují personál ani hosty.

Proces je velmi jednoduchý – hosté si rezervují ubytování (typicky online), vyplní platební údaje a od toho momentu všechno běží tzv. samo.

Pro hotel samotný to znamená, že dostane peníze za své služby, a to (doslova) aniž by musel „hnout prstem“. Není potřeba, aby personál opisoval číslo karty nebo manuálně zadával platby. Systém sám uloží platební informace, které host vyplnil při objednávce, a pak automaticky stáhne platbu z karty (nebo platbu předautorizuje) podle pravidel pro úhradu nastavených v PMS.

Uložení platebních informací (tzv. tokenizace karty) je naprosto bezpečný proces. Číslo karty je v systému skryto a vše probíhá dle evropských pravidel pro ochranu dat.

Jelikož platby probíhají automaticky, je zaručena nulová chybovost a personál se tak nedostane do situace, že by musel řešit například zamítnutou platbu virtuální kartou nebo špatně zadanou platbu provedenou „standardní“ kartou.

Jediná situace, za které si recepční musí od hosta kartu skutečně vyptat, nastává v momentě, kdy host přijde do hotelu bez předchozí rezervace. Ale i v tomto případě je proces velmi jednoduchý a především bezpečný – recepční zadá údaje o kartě do systému a ten ji uloží tak, že čísla nadále nejsou viditelná. Dále vše probíhá automaticky.

Podstatné je však upozornit také na to, že díky systému automatických plateb může hotel využít uložené platební údaje i pro jiné úhrady – například pokud je třeba zaplatit útratu za potraviny či nápoje z minibaru.

Všechny tyto výhody vedou v rámci hotelu jako takového ke zvýšení efektivity práce, neboť personál neztrácí drahocenný čas vyťukávání čísel do terminálu, ale namísto toho se plně věnuje přáním hostů, na které má prostor adekvátně reagovat.

To znamená, že nejen hotel, ale také jeho zaměstnanci benefitují z automatizace plateb. Jelikož se nemusí na každého jednoho hosta obracet s prosbou o předložení kreditní karty a následně zapisovat jejich čísla, celý check-in/out proces, o který se starají, se urychluje a zjednodušuje. Personál tak nemusí řešit přeplněnou recepci a má dostatek prostoru věnovat se individuálním potřebám každého člověka. Tomu přitom napomáhá nejen automatizace platebního procesu, ale také automatické zasílání faktur, které systém rovněž umožňuje.

Vše funguje prakticky samo bez potřeby vnějšího zasahování, což snižuje míru manuální práce, kterou musí personál vykonávat.

A nakonec, značné výhody znamená automatizace plateb také pro samotné hosty hotelu. Jelikož jsou jeho zaměstnanci efektivnější, procesy jsou rychlejší a hosté tak nemusí čekat nekonečně dlouhou dobu například na check-in/out. Důležitý krok k jejich spokojenosti je učiněn také tím, že jsou méně obtěžováni na recepci, jelikož po nich personál nežádá předložení kreditních karet.

Systém automatických plateb jim rovněž zaručuje bezpečí. Mohou se spolehnout, že platební informace, které zprostředkují, nebudou žádným způsobem zneužity.

Malý krok v podobě automatizace plateb tedy znamená výrazné zlepšení hotelových služeb a podstatný posun směrem k poskytování nejlepších možných služeb.

 

Rádi Vám poskytneme více informací:

Automation in Hospitality

The days of Leornardo Da Vinci are over: The current state of hotel technology and infrastructure

INTRO

“The days of Leonardo da Vinci are over”, wrote social scientist Etienne Wenger, adding that “today’s complex problem-solving requires multiple perspectives”. Even though the original quote refers to human interaction and team working, it can be easily applied to every ecosystem where communication and synergy are not only possible, but preferable. This is obviously the case with hotel tech, especially in today’s particular landscape, where problems are, in fact, “increasingly complex” and “multiple perspectives” are needed in order to solve them. And one of the problems hanging over hoteliers’ heads like the proverbial sword of Damocles is, unsuprisingly, the tech infrastructure one.

THE EVOLUTION OF TRAVEL TECH

If you have been in the industry long enough, you may remember when the infrastructure specifications required to keep all the hotel’s technology interconnected were minimal. Software used to be way more insular than today and third-party connectivity was not at the top of vendors’ priorities, who were more focused on developing new features from scratch to have a competitive advantage. Software (and, to some extent, hardware) worked individually and they rarely contributed to the success of the hotel as a whole.  Over the years, anyhow, it became clearer that the strength of any hotel software is directly proportional to the number of third-parties it can flawlessly connect to. The current average tech vendor approach, therefore, became increasingly decentralized, with more and more features outsourced to third-party systems, rather than developed internally.

THE INNOVATOR’S DILEMMA

The PMS industry is a perfect example of this new trend: instead of developing advanced features (such as, let’s say, reputation management systems, RMS or CRM) internally,  more and more vendors started focusing on what they do best, leaving the rest to external third-party software, to whom they connect via direct integration or API-connector companies. But here’s the catch: because, even though this is currently a pretty standard practice, over the last decade new systems started to be created at an alarming speed, generating a wide gap between the real needs of hoteliers, established technologies and overhyped Next Big-Things. Our industry is experiencing, a real “silicon obsession”, and it is important to stay grounded and remember that all that glitters is not gold, especially in tech, where adjective such as disruptive are overused and the risk of a bubble is always lurking on the corner. In travel, you certainly don’t want to be a laggard, but it turns out that you don’t want to be an early adopter either. This does not mean that you should not innovate or be over-conservative, but choosing the wrong tech provider or blindly running towards anything glimmering could be risky, as you could be left with a piece of unusable technology just one year from now.  According to several studies, the average lifespan of a software is around 6 to 8 years, with increased longevity for larger programs, so picking your infrastructure should be a decision not to take too lightly.

HOTEL INFRASTRUCTURE: A ROADMAP

Key criteria, when leaving an old provider, integrating a new one or upgrading to newer systems are:

 1. INTEGRATION:

Will this new technology flawlessly integrate with your existing infrastructure? Remember that the strength of any software is proportional to the number of third-parties it can connect to;

 1. MOTIVATION:

Will this technology still make your day-to-day work easier one year from now? Next-Big-Things come and go, often without leaving any trace behind but you will still need to extract booking window data next year;

 1. REGULATION:

Is this technology compliant with new laws? The hospitality industry has always been data-centric, so you want to avoid bad surprises when it comes to new data regulations;

 1. PRACTICALITY:

Is this technology easy-to-use? Switching to a new software is easily one of the most stressful, yet important, decision you have to make: possible data loss, staff (re)training, etc. Make sure not to go through this struggle in vain;

 1. ROI:

We all want to increase our ROI with every business decision we take, and the choice of technology is no exception. Even though it is harder to measure the return of a software than the one of, let’s say an Google Ads campaign, this factor should not be overlooked;

 1. LONG-TERM VIEW:

According to Statistic Brain, 1 out of 2 startups go out of business within five years from its creation, and travel startups are no exception. Do some research on your providers before choosing them.

WHAT CAN HOTELTIME SOLUTIONS DO FOR YOU?

At HotelTime, we know very well that “more connections“ usually equals „better system”,  but we want to make sure to integrate highly reliable, selected trusted partners only.  We strongly believe that hoteliers should have full control over their hotel tech stack, but we are also concerned about the security of your data. Our open platform (and our business model) makes it very easy and quick for us to connect with the right partner for you, so you can get the integration you need, with partners that match our security and quality standards.

Have more questions? Get in touch with a HotelTime Solution specialist today here.

Hospitality is a Vulnerable Industry: A Closer Look at GDPR

FORMAT OBSOLESCENCE: SAY GOODBYE TO YOUR DATA

Every time a new music format takes over the market, we lose 90% of the albums, singles, and demos previously recorded. From 8-track tapes to cassettes, from vinyl to CD, from MiniDisc to mp3, fifty years after its original recording, you can still stream Beatles’ Strawberry Fields Forever on Spotify, while 9 musicians out of 10 never survived this evolution.   Just like music, data moved from support to support over the years and, by now, chances are that the average hotel possesses Gigabytes of data all over external hard disks, USB sticks, servers, clouds or, even worse, paper. And, whether they like it or not, they will have to let a lot of these data go. For good.

 

WHERE’S THE BUG? GDPR SIMILARITIES AND DIFFERENCES WITH Y2K

In 1999, Y2K bug reshaped the technology industry. “The sheer scale of the problem, coupled with the fact that the entire world was up against a hard and inflexible deadline meant that organizations around the globe were forced innovate and change the way they conducted business in an unprecedented way”, wrote Roman Stanek, Founder and CEO at GoodData. What makes GDPR different from Y2K, however, is the fact that companies were way less prepared to face the imminent deadline than they were 18 years ago.


THE NUANCES OF GDPR

Another huge difference is that, unlike Y2K, the GDPR is subject to human interpretation, and lawyers are known to have a hard time when dealing with new laws, mainly because of the lack of precedents. If the regulation is an attempt to increase data protection and security, in fact, the definition of personal data itself is remarkably broad. And with the risk of huge fines, human interpretation is no bueno.  It is true that, for too long, hotels kept a pirate approach with data, but would you risk up to 4% of your annual gross revenue because of legislative nuances? First of all, what are exactly personal data? Unlike sensitive data (information about race, political views, religion, sexual orientation, etc.), personal data are simply the ones that indicate a specific individual. The main problem is that they are not limited to the person’s name. In fact, address, date of birth, email address (both personal and professional), phone number, IP address, and cookies are all considered personal. You’ve probably already read extensively about the topic, maybe joined a few webinars or even consulted with your lawyer, so you have a good understanding of what GDPR implies: you need your guests consent in order to use their data, this consent needs to be explicit and unambiguous and, more important, guests can ask you to delete all the data you have about them.

 

A VULNERABLE INDUSTRY?

Even though interesting, this is just theory.  “When it comes to data, the hotel industry is very vulnerable”, Marion Roger, Senior Vice President Operations at Upflex, once said. According to Verizon Data Breach Investigations Report, for example, hotels account for 92% of all POS breaches. Guests book online, join loyalty programs and share a ridiculously high amount of personal data while traveling, and GDPR will not only affect the way hotels interact with their guests, but it will force them to review their company policies and procedures tout court.

HotelTime Solutions - GDPR

HOW WE CAN HELP?

Now, more than ever, hoteliers must make sure that guests data are well protected. That does not simply mean knowing which PMS user has access to what kind of data, but it also means protecting the actual storage where data are.  With on-site systems, hotels must suddenly deal with questions such as: “is the server room with the secured (locked)?” or “Who has got physical access to the server?” or “ Is the server on the same network as the public hotel wifi?”.

With cloud-based system, on the other hand, these IT problems are completely outsourced. All the local IT challenges, simply, disappear. HotelTimeSolutions, with its native cloud-based, secure system, is your ally in this new challenge. We have dedicated staff and technology to protect your guests’ information. We understand that data belong to the customers and that we are here to take care of it, and we built HotelTime Solutions with this approach in mind way before GDPR was even introduced.

Get in touch today to know how we can help you secure your data in our cutting-edge property management system!