Integrace třetích stran

HotelTime Solutions systémy jsou integrovány s celou řadou
systémů třetích stran, což umožňuje hoteliérům zvolit si
takovou technologickou výbavu,
kterou potřebují.

Otevřená platforma: naše API

Naše systémy fungují jako otevřená platforma. Podporujeme propojování se systémy třetích stran a díky tomu umožňujeme hoteliérům zvolit si nejlepší možné technologické řešení pro jejich provoz. Námi poskytovaná API:

Rezervace & Hosté

Získávání informací o rezervacích a hostech z HotelTime PMS pro potřeby externích systémů.

 • Seznam nájezdů
 • Seznam odjezdů
 • Seznam vytvořených rezervací
 • Oznámení o rezervaci ve stav check-in
 • Aktuální přehled rezervací
 • Přehled rezervací
Distribuce & Ceny

Automatická distribuce kapacit a cen, příjem rezervací, napojení na channel manager a booking engine.

 • Vytvoření rezervace
 • Změna rezervace
 • Storno rezervace
 • Odesílání aktuálních kapacit
 • Odesílání aktuálních cen
 • Přehled obsazenosti
 • Přehled cen
Náhledy účtů & Natěžování

Náhledy a natěžování na hotelové účty. Stornování položek hotelových účtů. Natěžování minibarů.

 • Náhled na účty rezervací
 • Náhled na stálé účty
 • Natěžování položek na účty rezervací a na stálé účty
 • Storno položek účtů rezervací a stálých účtů
 • Přenos uzávěrek a statistik z gastro systému do výkonů
 • Přenos uzávěrek z gastro systémů do účetního reportu
 • Natěžování minibarů
Pokoje & Recepce

Náhledy na aktuální stav pokoje, změna stavu pokoje, propojení s IPTV.

 • Zobrazení všech pokojů ve stavu check-in
 • Získání aktuálního stavu konkrétního pokoje
 • Zobrazení zůstatku hotelového účtu
 • Získání čekajících zpráv pro zobrazení na televizi hosta
 • Notifikace konkrétního pokoje jako check-in
 • Notifikace konkrétního pokoje jako check-out
 • Upozornění v televizi hosta na novou zprávu
Telefony & Minibary

Natěžování telefonních hovorů a minibarů na hotelové účty, úklid pokojů přes telefony.

 • Natěžování telefonních hovorů na účty hostů
 • Natěžování položek minibarů na účty hostů
 • Změna statusu pokoje na uklizený
Kiosky & Check-in / Check-out

Kompletní obsluha celého procesu check-in / check-out online nebo s využitím check-in kiosků.

 • Detail účtu
 • Uzavření účtu
 • Seznam otevřených účtů
 • Zanesení provedené předplatby do rezervace
 • Tisk daňového dokladu
 • Natížení položky na hotelový účet
 • Seznam otevřených účtů dle stay ID
 • Dostupný počet pokojů v typu pokoje
 • Zobrazení dostupnosti konkrétního pokoje
 • Přehled dostupných vlastností pokoje
 • Přehled dostupných požadavků rezervací
 • Vložení nového hosta do rezervace
 • Úprava informací o hostovi
 • Vložení vlastníka rezervace
 • Aktualizace signature ID hosta
 • Vložení nového hosta do rezervace dle stay ID
 • Získání ID rezervace
 • Získání URL parametru rezervace
 • Získání URL parametru rezervace dle stay ID
 • Získání ID rezervace z channel manageru
 • Získání ID rezervace z OTA portálu
 • Získání seznamu rezervací na příjezdu
 • Získání seznamu ubytovaných rezervací
 • Získání seznamu rezervací na odjezdu
 • Získání detailu rezervace
 • Získání detailu rezervace dle stay ID
 • Editace poznámky rezervace dle stay ID
 • Editace poznámky rezervace
 • Editace poznámky pokoje
 • Editace předpokládaného příjezdu rezervace
 • Editace hesla rezervace
 • Ověření hesla rezervace
 • Editace předpokládaného příjezdu rezervace dle stay ID
 • Přidání vlastností pokoje do rezervace
 • Přidání požadavků rezervace do rezervace
 • Změna typu pokoje rezervace
 • Ověření check-inu pokoje v rámci rezervace
 • Ověření check-outu rezervace
 • Check-in pokoje v rámci rezervace
 • Check-out rezervace
 • Přidání vlastností pokoje do rezervace dle ID stay
 • Ověření check-inu pokoje v rámci rezervace dle stay ID
 • Check-in pokoje v rámci rezervace dle stay ID
Export účetnictví HotelTime

Možnost exportu účetní dat pro import do účetních a ekonomických systémů.

 • Získání přehledu dostupných dávek ke stažení
 • Získání konkrétní dávky z dostupných dávek ke stažení
 • Potvrzení úspěšného zpracování dávky
 • Odmítnutí zpracované dávky
 • Import dávky plateb do HotelTime
Úklid pokojů

Správa pokojů pro potřeby pokojských. Umožňuje měnit status pokojů a získávat přehled o aktuálně obsazených pokojích.

 • Odeslání aktuálně obsazených pokojů
 • Úprava statusu pokoje na uklizeno / zkontrolováno
 • Odeslání kompletního itineráře pokojů
Sklady & Objednávky

Kompletní správa POS účtů s využitím externích systémů. Vytváření, úhrady, stornování, náhledy objednávek.

 • Vytvoření nového POS účtu
 • Vytvoření objednávky na zadaný POS účet
 • Storno položky na zadaném POS účtu
 • Náhled na zadaný POS účet
 • Náhled na částku k úhradě zadaného POS účtu
 • Uzavření a úhrada zadaného POS účtu
 • Storno zadaného POS účtu
 • Vytvoření skladového dokumentu
 • Storno skladového dokumentu
 • Zjištění stavu skladu
 • Získání seznamu všech kalkulací
 • Získání seznamu všech prodejních lokalit
 • Získání seznamu stolů na zadané lokalitě
 • Získání seznamu všech typů plateb
 • Vytvoření nové on-line objednávky
 • Zaplacení on-line objednávky
 • Náhled na objednávku
 • Získání přehledu všech účtů, které Vento vygeneruje
Export účetnictví Vento

Možnost exportu účetní dat pro import do účetních a ekonomických systémů.

 • Získání přehledu dostupných dávek ke stažení
 • Získání konkrétní dávky z dostupných dávek ke stažení
 • Potvrzení úspěšného zpracování dávky
 • Odmítnutí zpracované dávky
Export účetnictví Libero

Možnost exportu účetní dat pro import do účetních a ekonomických systémů.

 • Získání přehledu dostupných dávek ke stažení
 • Získání konkrétní dávky z dostupných dávek ke stažení
 • Potvrzení úspěšného zpracování dávky
 • Odmítnutí zpracované dávky
Vstupový / lístkový systém

Možnost prodeje vstupů / lístků a jejich odeslání na externí systém – turniket

 • Odeslání prodaného vstupu do externího systému